לוח מבחנים י"א-י"ב אפריל מאי

אפריל                                                                                  2017

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

2

3

4

5

6

7

8

16

17

18

19

יב1-מרוכז מטלת ביצוע אזרחות

20

21

22

חופש פסח

ערב חג שני

חופש פסח

שביעי של פסח

חופש פסח

איסרו חג

תגבור יא2-כימיה

יב-מתכונת בע"פ אנגלית

 

יב1-מרוכז מטלת ביצוע אזרחות

יא-מסכמת כימיה

יב-מתכונת ביולוגיה

יב1-מרוכז מטלת ביצוע אזרחות

 

יא2-תגבור כימיה/

מתמ 4

 

 

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

28

29

יא2-תנ"ך

יב-מתכונת אנגלית

יום זיכרון לשואה

יב-בגרות אנגלית בע"פ

יא-מתכונת כימיה

 

יב- מתכונת 1 מתמ

יא2-מסכמת אזרחות

יא1-ספרות

 

 

 

 

 

 

מאי 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

30

1

2

3

4

5

6

יא-מתכונת אנגלית

יום הזיכרון

יום העצמאות

 

יב-בגרות ביו

יא-מתכונת 1 מתמ

 

יא2-תגבור כימיה/

מתמ 4/3

 

7

8

9

10

11

12

13

יב-מתכונת מעבדה ביו

יא1-מסכמת ספרות

יא-בגרות כימיה

 

 

 

יא-יב-בגרות אנגלית

יא2-תגבור אזרחות

 

14

15

16

17

18

19

20

ל"ג בעומר

יא-יב-מתכונת מתמטיקה

 

 

יב-בגרות ביו מעבדה

יא2-מתכונת אזרחות

יא1-מתכונת 1 ספרות

יא-תגבור מתמטיקה

 

21

22

23

24

25

26

27

 

יא-יב-בגרות מתמטיקה

 

 

יא1-מתכונת 2 ספרות

יא2-תגבור אזרחות

 

28

29

30

31

1

2

3

 

יא2-בגרות אזרחות

יא1-מתכונת 1 היסטוריה

יב-מתכונת פיזיקה

יב-חנ"ג – בגרות פנימית.

 

ערב שבועות

שבועות

שבועות-

איסרו חג

 

יא1-תגבור ספרות