לוח צלצולים והסעות

לוח הצלצולים עודכן. ניתן לראות את הלוח החדש תחת "מידעון" באתר בית הספר.

שעות ההסעה: 

שעת בית הספר שעה
סוף שעה חמישית 13:15
סוף שעה שישית 14:15
סוף שעה שביעית 15:15
סוף שעה שמינית 16:15
סוף שעה תשיעית 17:20, 18:05

*** הסעות בשעה 17:20 יש רק בימים ראשון ורביעי – לתשומת ליבכם!!!