מועדי בחינות מועד ב' באנגלית ובמתמטיקה

מס' מבחן

שעה

16381אנגלית

10:00

16382אנגלית

14:00

16481אנגלית

12:15

16582אנגלית

14:00

35381 מתמטיקה

12:30

35382 מתמטיקה

10:00

35481 מתמטיקה

12:30

35482 מתמטיקה

10:00

35581 מתמטיקה

12:45

35582 מתמטיקה

10:00