מערכת שעות שבועית - חדר אנגלית

בית ספר תיכון 'שיטים- דרכא' – ערבה תיכונה ; תשע"ה semester one

מערכת שעות שבועית חדר אנגלית

שעות

שעור

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

7:45-8:30

0

 

י"א- גלין

 

י"א- דניז

 

8:35-8:50

 

הפסקה ובוקר טוב מחנך

8:50-9:35

1

 

ז- גלין

י- גילה

ט- גילה

י"ב- נדב

9:35-9:40

 

 

 

 

 

 

9:40-10:25

2

 

ז- גלין

י- גילה

ט- גילה

י"ב- נדב

10:25-10:50

 

הפסקה גדולה

10:50-11:35

3

 

ח- גלין

ט- דניז

ז- פינחס

י- פינחס

11:35-11:40

 

מעבר

11:40-12:25

4

 

ח- גלין

י"א- דניז

י"ב- גילה

י- פינחס

12:25-12:30

 

 

 

 

 

 

12:30-13:15

5

 

י"ב- דניז

י"א- דניז

י"ב- גילה

ח- פינחס

13:15-13:35

 

הפסקה צהריים

13:35-14:20

6

 

ט- פינחס

ז- דניז

י- דניז

י"א -פינחס

14:20-14:30

 

הפסקת קצרה

14:30-15:15

7

 

dept meeting

 

ח- גילה

 

15:25-16:10

8

 

י"א- פינחס

 

 

 

16:20-17:05

9