סרט הגמר של יהל דדון, עדי בלט ועופר רבין - מוזמנים לצפות