שח"ק ירוק

ב"עולם בר-קיימא", מבוססים היחסים על שימוש אחראי במשאבי הטבע, תוך התחשבות ביכולת התחדשות שלהם, ברוח עקרונות הצדק החברתי והתחשבות בדורות הבאים.

המחקרים מראים שהאדם המתחיל את חייו כיום, עלול לחיות  בעולם מורכב ובעייתי, עולם חסר משאבים, חם ויבש, אלא אם תינקטנה פעולות לשינוי המגמה

תיכון שיטים דרכא מן המינהל לחינוך התיישבותי, נטוע בסביבה כפרית במרחבי הנוף הפתוח של המדבר, ומהווה מעיין מרכזי של חינוך ופעילות לקהילה כולה.

מסגרות חינוך זאת המקיימת מכוח קיומה הגיאוגרפי, מאפיינים ייחודיים לאוכלוסייה הכפרית של מדינת ישראל, תקיים מסגרות לימוד פורמאליות ובלתי פורמאליות העוסקות ומתמחות בתחומים הרלוונטיים הרבים לעולם בר קיימא בשיתוף הקהילה הסובבת אותן.

חזון התוכנית:

   חזון

בתי החינוך של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער יחנכו לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא.

יטפחו ערכים אנושיים אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, ואחריות למשאבי טבע, ערכי טבע ונוף, תוך דאגה להווה ולדורות הבאים  ובשיתוף פעולה עם הקהילה.

מטרות

שלוש מטרות לחינוך שח"ק סביבתי ירוק:

  1. טיפוח מודעות  

טיפוח המודעות על ידי הקניית ידע, הבנתו ויישומו.

     2.     גיבוש וחיזוק עמדות

הבנת הידע ועזרה בגיבוש  החלטות אישיות לגבי אורח-חיי הפרט

ושל קב' ההתייחסות שלו.

    3.   יישום באמצעות פעולות

פעולות למען עולם בר-קיימא בתחום קהילת בית הספר והסביבה.

 

המטרות מציגות שני היבטים המשמשים בסיס רעיוני לשח"ק הירוק:

1.      חינוך בסביבה

1.1 מקנה הבנה על מערכות טבעיות.

1.2 מקנה הבנה של השפעת האדם על מערכות אלו.

1.3 מפתח מיומנויות של חשיבה חוקרת, איסוף וניתוח נתונים.

 

2.      חינוך למען הסביבה

2.1 מפתח אחריות כלפי הסביבה.

2.2 מפתח אתיקה סביבתית.

2.3 מטפח את המוטיבציה ומפתח את המיומנויות הנדרשות להשתתפות

      בפעילויות של אקטיביזם חברתי וסביבתי.  

2.4 מעודד רצון ויכולת לבחור באורח חיים התואם שימוש נבון של משאבים  

               סביבתיים.