שכבות י"א - י"ב ימים מרוכזים לתאריכים 4.6 - 9.6

שעות

א' 4/6

ב' 5/6

יא1 – בגרות ספרות

ג' 6/6

ד'7/6

ה'8/6

ו' 9/6

0

 

 

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב1 – מתכונת תנ"ך

 

 

1

יא1 – ספרות/ יא2 – היסטוריה

יב 1 – תנ"ך

יב 2 – מדה"ח/פיסיקה/ג"ג

יא2 – מתכונת היסטוריה

יב2 – מתכונת מעבדה פיסיקה/ בגרות פנימית סוציולוגיה/

ביולוגיה/ גיאוגרפיה

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1-מתכונת הסטוריה

יא2 – מתכונת לשון

יב1-תנ"ך, יב 2-פיסיקה/מדה"ח

יב-ג"ג

2

יא1 – ספרות/ יא2 – היסטוריה

יב 1 – תנ"ך

יב 2 – מדה"ח/פיסיקה/ג"ג

יא2 – מתכונת היסטוריה

יב2 – מתכונת מעבדה פיסיקה/ בגרות פנימית סוציולוגיה

ביולוגיה/ גיאוגרפיה

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1-מתכונת הסטוריה

יא2 – מתכונת לשון

יב1-תנ"ך, יב 2-פיסיקה/מדה"ח

יב-ג"ג

3

יא1 – ספרות/ יא2 – היסטוריה

יב 1 – תנ"ך

יב 2 – מדה"ח/פיסיקה/ג"ג

יא2 – מתכונת היסטוריה

יב2 – מתכונת מעבדה פיסיקה/ בגרות פנימית סוציולוגיה

ביולוגיה/ גיאוגרפיה

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1-מתכונת הסטוריה

יא2 – מתכונת לשון

יב1-תנ"ך, יב 2-פיסיקה/מדה"ח

יב-ג"ג

4

יא1 – ספרות/ יא2 – לשון

יב 1 – תנ"ך

יב 2 – מדה"ח/פיסיקה

יא2 – מתכונת היסטוריה

יב2 – מתכונת מעבדה פיסיקה/ בגרות פנימית סוציולוגיה

 

יא- מדה"ח/תקשורת/חנ"ג

 

יב – תנ"ך

יא1 היסטוריה/יא2 לשון

יב – תנ"ך

יא1-מתכונת הסטוריה

יא2 – מתכונת לשון

יב1-תנ"ך, יב 2-פיסיקה/מדה"ח

יב-ג"ג

5

יא2 - לשון

 

מחול

יא- מדה"ח/תקשורת/חנ"ג

יב – תנ"ך

יב- תנ"ך

יא1-מתכונת הסטוריה

יא2 – מתכונת לשון

 

6

יא2 - לשון

מחול

יא- מדה"ח/תקשורת/חנ"ג

יב – תנ"ך

יב- חזרות למסיבה