תגבורים בפסח לשכבות י"א - י"ב

שכבת   יא'

 

 

ו' 31/3

א' 2/4

ב' 3/4

ג' 4/4

ד' 5/4

ה' 6/4

ו' 7/4

18/4 איסרו חג

08:30-11:00

יא'1 ספרות

אזרחות יא'2

כמיה - אחרי אזרחות

אזרחות יא 2/ ספרות יא1 עד 14:00

מתימ' 4

מתימ' 4

היסטוריה

כמיה/  מדה"ח

מתימטיקה 5

כמיה/מתימ' 3 יח"ל

11:30-14:00

מתימ' 4

כמיה יא'2

כמיה

כמיה/  מדה"ח

היסטוריה

מתימטיקה 5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
שכבת י"ב

 

ו' 31/3

א' 2/4

ד' 5/4

ה' 6/4

18/4 איסרו חג

08:30-11:00

ביולוגיה – תרגול בחינה ממוחשבת/ מתימטיקה 3

מתימטיקה 3

ביולוגיה לתלמידי 4 יח"ל.

פיסיקה /מדה"ח/ ביולוגיה/י"ב 1 תנ"ך

ג"ג/ מתימטיקה,5

מתכונת אנגלית בע"פ/ביולוגיה

11:30-14:00

מתימטיקה 5

ביולוגיה

מתימטיקה 4