תמונות מחנוכה

תודה לכל מי שעבד וטרח לקראת יום זה ובמהלכו. היה מוצלח מאד!