תוכנית לימודים

מצ"ב לשימושכם לינק להורדת הסילבוס של מגמת המחול.

הסילבוסים השונים מכילים מידע ספציפי על המקצוע והתוכן הלימודי, דרכי קשר עם המורה, הסבר על המדיניות לפיה יקבלו התלמידים את הערכותיהם, כללים ספציפיים לגבי התנהגות בכיתה וכדומה. 

ניתן להשתמש בהם למעקב אחר ההתקדמות הלימודית.

קריאה מהנה.

קובץ: